Välkommen!

HEXA Processledning stödjer modiga utvecklingsprocesser. Modiga betyder för mig att det vi gör är meningsfullt och omdanande. Och att vi är dedikerade det vi gör.

Mod handlar också om att stanna upp när det behövs. Även om det finns förväntningar på snabba resultat. Det handlar om att våga vända på ytterligare en sten efter att konsensus uppnåtts och om att låta oväntade perspektiv och synpunkter få ta plats. Dessutom handlar det om att låta ett hållbart liv vara en ledstjärna när vi väljer hur vi arbetar.

Här kan du läsa om de tjänster jag erbjuder dig – och mig – att vara modiga i tillsammans.

Utvecklingsstöd

Utvecklingsstöd riktar sig till dig som under en avgränsad period behöver förstärkning i ett kunskaps- och kompetensinriktat utvecklingsarbete. Det kan till exempel handla om hjälp med att hålla ordning och reda i en utvecklingsprocess när du ska samverka med flera aktörer mot ett gemensamt mål. Det kan också handla om stöd med samordning och om att hålla koll på lösa trådar, driva processen framåt och om att ansvara för kommunikation med berörda aktörer.

Du uppskattar lärande, dialog och öppenhet. Du vänder gärna på en extra sten och förstår att ditt engagemang och din flexibilitet är avgörande för hur stor nytta du och andra berörda får ut av vårt samarbete.

I mig finner du en lyhörd, kommunikativ och fokuserad resurs med stor erfarenhet av att hålla ordning och reda i utvecklingsprocesser som engagerar och berör flera intressenter på olika nivåer och inom olika kunskapsområden. Jag har även erfarenhet av att leda och utvärdera utvecklingsprojekt.

Detta är ett urval av vad jag kan hjälpa till med:

 • Projektledning
 • Biträdande projektledare
 • Guidning av projektledare gällande planering, genomförande, kommunikation och dokumentation
 • Rådgivning till projektägare och styrgrupp
 • Kvalitativ kartläggning
 • Dokumentation
 • Utvärdering/löpande uppföljning
 • Workshops


Lärande utveckling

Lärande utveckling är för dig som ska bedriva ett förändringsarbete. Med stöd av metoder och erfarenheter från lärande utvärdering skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt hållbart förändringsarbete. Det kan handla om ett projekt, utveckling i din organisation eller om att utveckla något i samverkan med andra. Oavsett vad det gäller vill du ha goda förutsättningar för lärande och utveckling.

Som uppdragsgivare är du helhjärtat engagerad i det förändringsarbete som ska bedrivas och ditt engagemang avspeglas i ord och handling. Baserat på erfarenhet och förändringsteori stöttar jag med insatser som främjar utvecklingsprocessen och värnar om resurser.

Tillsammans främjar vi engagemang genom att ta tillvara erfarenheter och kunskap under pågående arbete, snarare än ”when all is said and done”. Detta för att kunna anpassa aktiviteter och kunna ta bra beslut i rätt tid. Och för att främja lärande och utveckling. På så sätt skapar vi goda förutsättningar för implementering.

Här är några exempel på insatser jag kan bistå med:

 • Identifiera styrkor och svagheter
 • Ta fram/analysera/utveckla er förändringsteori
 • Undersöka förutsättningar
 • Främja reflektion och erfarenhetsutbyte mellan berörda på olika nivåer och i olika organisatoriska sammanhang. Detta är en viktig del eftersom reflektion och erfarenhetsutbyte är avgörande för att kunna fatta kloka strategiska beslut avseende insatser, resurser, prioriteringar och anpassning av mål och metoder
 • Stöd åt projektledare/ansvarig
 • Löpande kontakt med projektledning och styrgrupp/ledningsgrupp/ansvarig
 • Intervjua berörda/slutanvändare och föra in deras kompetenser och erfarenheter i arbetet
 • Dialoger och fokusgrupper i syfte att tillvarata klokskap avseende insatser, resultat, mål med mera
 • Kontinuerlig återkoppling muntligt och/eller skriftligt


Ska du starta ett hälsofrämjande förändringsarbete? Se  Hållbart (arbets-)liv.

Intervjuer och textproduktion

Behöver du få in synpunkter från dina medarbetare inför en organisationsförändring? Önskar du veta vad dina kunder tycker om din service? Eller behöver du hjälp med att få till korta och kärnfulla presentationer av dina medarbetare på din webb eller i din årsredovisning? I så fall kan jag hjälpa dig.

Några av mina styrkor är att skapa kontakt och få människors förtroende. Jag är en uppmärksam lyssnare som ofta fångar upp oväntad och värdefull information som ingen av oss hade tänkt fråga efter.

Du som uppdragsgivare är genuint intresserad av människor och deras upplevelser och är öppen för att bli överraskad.

Intervjuer görs på plats eller per telefon/digitalt. Beroende på användningsområde och sammanhang görs de enskilt eller i grupp/-er. Resultat sammanställs och redovisas på det sätt vi kommer överens om.

Möten och workshops

Behöver du en mötes- eller workshopledare eller hjälp med att dokumentera möten, workshops och seminarier?

Kanske är du beredd att bli överraskad och önskar en demokratisk mötesprocess där alla deltagares röster kan komma till uttryck? Då kan mötestekniken Open Space vara mötesmetoden för dig.

Jag hjälper till med genomförande och ledning av möten och workshops när du som uppdragsgivare vill främja dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Upplägg anpassas utifrån sammanhang, behov och förutsättningar.

Sedan våren 2022 kan jag erbjuda mindre grupper att hyra ett rum på Månen – en plats för själ och hälsa. Varför inte kombinera med ett skönt yogapass när ni ändå är på plats?

Hållbart (arbets-)liv

Hållbart (arbets-)liv vänder sig till dig som med fokus på hälsa och välmående, behöver hjälp med att främja och förstärka hälsa och välbefinnande. Det kan gälla din organisation, en grupp eller enskilda medarbetare.

Människor som har en känsla av sammanhang trivs, mår bra och presterar bättre. Därför jobbar jag med fokus på helhet, delaktighet, process och möjliggörande. Helhet eftersom flera faktorer, på jobbet och privat, påverkar hälsa och prestation. Delaktighet då möjlighet att påverka är en framgångsfaktor i förändringsarbete. Process eftersom hälsofrämjande utveckling sker över tid och möjliggörande eftersom resurser behöver avsättas för att önskat resultat ska nås.

Vid ett första möte ringar vi in behov och diskuterar lämpliga insatser. Där efter hjälper jag till med:

 • Kartläggning av nuläge och önskat läge, styrkor, svagheter, hot och möjligheter.
 • Lärande utveckling när det är dags för ett hälsofrämjande utvecklingsarbete. Se Lärande utveckling för mer information.
 • Hälsofrämjande aktiviteter – för enskilda medarbetare och grupper. Jag håller yogapass och leder Breathwalk. Antingen löpande under en period eller vid ett enstaka tillfälle, till exempel i samband med en konferens, en personaldag eller ett företagsevenemang. Jag erbjuder också personlig vägledning. För mer information om yoga och Breathwalks besök J A P Yoga & Må Bra.


Personlig vägledning

Har du kört fast och behöver vägledning för att ta nästa steg? Behöver du hjälp med att sortera i en arbets- eller livssituation? Vill du hitta fokus och göra en plan framåt? Önskar du stöd i att skapa ett hållbarare liv/arbetsliv?

Det spelar ingen roll om du är privatperson, projektledare, ledamot, chef, företagare eller medarbetare.

Jag lyssnar och ställer frågor utifrån dig och din situation. Tillsammans synliggör vi utmaningar och möjligheter. För att engagera inte bara tankarna, utan även kropp, sinnen och känsla i samtalen används ibland kommunikationsövningar. Du och ditt nuläge är utgångspunkten varje gång vi träffas. Plats och upplägg anpassas efter vad som passar bäst.

Priser personlig vägledning 2023

Privatperson

En timme (första gången 1,5 timma): 750- (inkl moms)

Paket om 4 tillfällen fördelat på max 12 månader 2670:- (inkl moms)

Betalning sker med Swish eller kontant i samband med respektive tillfälle eller mot faktura som skickas i samband med bokning. Betalning 10 dagar netto.

Företag

En timme (första gången 1,5 timma): 1300:- (ex moms)

Paket om 4 tillfällen, fördelat på max 12 månader: 4600:- (ex moms)

Övriga villkor preciseras i offert.

Avbokningsvillkor

Vid förhinder, avboka per sms till 070-607 45 54. Avbokning mindre än 24 timmar innan överenskommen mötestid debiteras full kostnad.

Resor och boende

Jag föredrar att cykla och åka kollektivt. Vid resor med kollektiva färdmedel utanför Örebro tillkommer faktisk reskostnad. Behöver jag bil för att ta mig till överenskommen mötesplats tillkommer bilersättning med 40:-/milen för resa utanför Örebro. Vid längre resor utgår restidsersättning enligt offert. Om vårt möte förutsätter övernattning utgår även kostnad för detta enligt offert.

SAGT OM SOFIA/HEXA PROCESSLEDNING

Sofia har en enorm kapacitet att få fram, sortera, analysera omfattande och komplexa processer. Hon är makalös på att ställa rätt frågor, ”tanka ur” det som pågår och hjälpa till att sortera och prioritera. Sofia är oerhört leveranssäker, för en bra dialog under uppdrag och håller det hon lovar.

Lotta Kretschek

VD

Najja Kommunikation AB

Jag har arbetat som konsult o rådgivare till företag, kommuner o regioner i ca 30 år. Sofia Hadders o jag arbetade tillsammans med ett triple helix-initiativ i Örebro-Hallsbergsregionen i ett par år. Sofia är välstrukturerad och har lätt för att hitta rätt formuleringar o samband. Har bra erfarenheter av vårt samarbete.

Kaj Ringsberg

Tekn.Dr. i Logistik

Adj.Professor

Vi ville ge cheferna inspiration, reflektion och något oväntat. Temat var ledarskap och hur jag leder mig själv och min grupp kopplat till hur hjärnan fungerar. Vi valde att testa yoga som ett skönt avbrott med möjlighet att landa i sig själv. En av kommentarerna efteråt var: ”Magiskt – det här skulle vi ha varje gång.”

Therese Triumf

Kommunikationsstrateg

Region Örebro län

Sofia har i flera omgångar samarbetat med Apel AB och var under en period anställd. Hon har hos oss främst arbetat med utredningar, utvärderingar och processledning, och har gjort det på ett förtjänstfullt sätt. Sofia har goda sociala och pedagogiska färdigheter och fungerar väl i exempelvis intervjuer och vid workshops.

Erik Jakobsson

Seniorkonsult och partner Apel AB

Vi anlitade HEXA Processledning – Sofia Hadders för att undersöka transportplanering vid stora evenemang som Vasaloppet och Way Out West. En öppen och ärlig dialog krävs när man leder dynamiska processer med många människor inblandade. Jag har stort förtroende för Sofia – att hon levererar av hög kvalitet och enligt den tidplan som man kommit överens om.

Katarina Bååth

F d utvecklingsledare

Regionförbundet Örebro län

OM HEXA

HEXA Processledning startade 2008 och drivs av mig, Sofia Hadders. Mina tjänster vilar på två decenniers erfarenheter av projekt- och processledning, utvärderingar av projekt, vägledning av företagare och privatpersoner. I erfarenhetsbanken finns även drygt fem års akademiska studier inom bl a kommunikation, arbets- och organisationspsykologi och senast, hälsopromotion.

En stor del av mina erfarenheter har jag från offentlig sektor. Jag har även arbetat med och i föreningsliv och privat sektor. Under åren har jag jobbat med vitt skilda frågor. Jag har exempelvis jobbat nationellt med brottsofferfrågor på Brottsoffermyndigheten, regionalt med skolfrågor på Region Örebro län och med forskarstödd affärslogistisk utveckling i triple helix-projekt där Hallsbergs kommun, Örebro universitet och Chalmers samverkade med näringslivet. Horisontella principer i socialfondsprojekt, smart specialiseringsstrategi och kulturfrågor är exempel på annat jag jobbat med. Att kunna ta mig an nya frågor i nya sammanhang underlättas av att jag är nyfiken, lyhörd och har lätt att skapa överblick.

Parallellt med HEXA driver jag J A P Yoga & Må Bra. Genom att förena mitt professions- och passionsarbete upplever jag stimulans och balans. Det ger mig förutsättningar att kunna finnas för andra och annat utanför arbetslivet på ett bra sätt.

Önskar du att de processer som du är en del av ska vara en del av större sammanhang? Vill du att du och dina medmänniskor ska kunna påverka sin tillvaro? Önskar du dig och dina medarbetare en hållbar vardag? Då kan jag vara rätt samarbetspart för dig.

”Framgångens konst är att bibehålla ordning vid förändring och att bibehålla förändring i ordning.”
Alfred North Whitehead (1861-1947)

AKTUELLT

I min värld hänger mycket av det jag gör i HEXA Processledning ihop med främjande av hälsa och välmående. I syfte att utforska sambanden har jag under ett par år studerat hälsopromotion och andra kurser inom hälsa på distans. För närvarande utbildar jag min inom reflekterande skrivande som erbjuder spännande metoder som går att applicera på olika utvecklingsprocesser. Såväl individuella som i grupper. Parallellt arbetar jag som anställd projektledare samt utvecklar både en ny plats för och erbjudanden i J A P Yoga & Må Bra. Givet detta har jag för närvarande bara möjlighet att ta mig an mindre och väl avgränsade uppdrag.

KONTAKT

Sofia Hadders
sofia (@) hexaprocessledning.com
070-607 45 54

Postadress:
HEXA Processledning
c/o Hadders
Ånstalundsvägen 36
702 28 Örebro

Mötesadress:
Enligt överenskommelse